Uzzvani un uzzini svarīgo par savu dzīvnieku jebkurā diennakts laikā 67288539

IMANTAS
KLĪNIKA
TĀLR. 67411880

ĶENGARAGA
KLĪNIKA
TĀLR. 67250955

DIENNAKTS
KLĪNIKA
TĀLR. 67288539

SALASPILS
KLĪNIKA
TĀLR. 67941001

PĻAVNIEKU
KLĪNIKA
TĀLR. 67686960

Par mums

SKAITĻI
 • VECUMS
  12
 • DARBINIEKI
  38
 • STRUKTŪRVIENĪBAS
  7

VECUMS
SIA DR. BEINERTS reģistrēta Komercreģistrā 2004. gada 17. decembrī. Kā rezultātā esam sasnieguši ievērojamu un respektējamu uzņēmuma vecumu, proti, esam ar 12gadus pieredzi veterinārmedicīnā.

DARBINIEKI
SIA DR. BEINERTS svarīgi ir strādāt komandā un papildināt gan savas, gan sava kolēģa zināšanas un sapratni par kopīgu mērķu un darbu kvalitatīvuizpildi. Tāpēc esam diezgan draudzīgs un liels kolektīvs, nu jau kopskaitā 38 zinoši, skaisti un aktīvi kolēģi.

STRUKTŪRVIENĪBAS
SIA DR. BEINERTS reģistrētas  7 struktūrvienības. Tai skaitā 4 veterinārās klīnikas, 1 veterinārā aptieka, 1 dzīvnieku viesnīca,  1 veterināro zāļu, barības un sadzīves ķīmijas lieltirgotava. Šajā sakarā, uzņēmumam ir plaši sadarbības kanāli un partneri gan tepat Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Esam vairāku zīmolu vienīgie izplatītāji Latvijā un savā veterinārajā aptiekā vienmēr cenšamos uzturēt plašāko sortimentu, arī produkcijai, kurai ir īpašas iedarbības nianses vai uzglabāšanas veids.

MUMS SVARĪGI
 • KVALITĀTE
 • CIEŅA
 • SADARBĪBA
 • ATBILDĪBA

KVALITĀTE
Mums, proti, SIA DR. BEINERTS kolektīvam, ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte, kas sevī ietver vairākus aspektus. Ir svarīgi, lai darbiniekiem būtu nepārtraukta sadarbība ar pakalpojuma saņēmēju – dzīvnieka īpašnieku, jo tikai savstarpējā komunikācijā mēs varam sniegt pakalpojumu, kas apmierina patērētāja vajadzības, ietverot virkni kvalitātes rādītājus.

Cenšamies, lai sniegtie pakalpojumi ir augstā tehniskā kvalitātē, par ko norāda gan lietoto materiālu kvalitāte un atbilstība likumdošanas prasībām, gan kvalitatīvs telpu tehniskais aprīkojums.

Nemazāk svarīga ir estētiskā kvalitāte, proti, dzīvnieku īpašnieku ērtība, pielietoto materiālu forma, telpu apgaismojums, uzgaidāmās telpas iekārtojums un atbilstība nerakstītām normām. Svarīga ir sociālā kvalitāte, ko uzņēmums veic pateicoties pašvaldības institūcijām, kā arī pateicoties darbinieku savtīgumam un sabiedriskais prestižam. Esam atvērušies socioekoloģiskajai kvalitātei izmantojot videi draudzīgu sadzīves mazgāšanas līdzekļus, piedāvājot papīra iepakojumus, līdzšinējo politelēna iepakojuma vietā, lai klienti varētu nogādāt pirkumu mājā, pievēršam uzmanību stigtai uzņēmuma atkritumu šķirošanai domājot par to, ka katrs varam kaut nedaudz palīdzēt mums apkārtējai videi un savvaļā dzīvojošajiem dzīvniekiem. Uzņēmuma interaktīvā kvalitāte izpaužas tādā veidā, kā pakalpojums tiek sniegts attiecībās starp klientu un personāla draudzīgo, cieņpilno un laipno izturēšanos, atmosfēru, kādu uzņēmumā rada personāls un pārējie klienti.

CIEŅA
Cieņa uzņēmumā ir gan pret darbiniekiem, gan uzņēmumu vadītājiem, gan klientiem. Uzņēmuma SIA DR. BEINERTS lielākais kapitāls ir darbinieki un klienti, jo tieši klients, vienalga vai tā ir privātpersona vai uzņēmums, ir tas, kas iegādājas uzņēmuma piedāvāto produkciju vai izmanto sniegtos pakalpojumus. Ir skaidrs tas, ka, lai nodrošinātu uzņēmuma veiksmīgu darbību, visām tā darbībām ir vispirms jāsaistās ar klientu iegūšanu un ilglaicīgu to interešu un vajadzību apmierināšanu. Vislabākā uzņēmuma reklāma ir „no mutes mutē”. Tieši šī iemesla dēļ, cieņai pret klientu jābūt augstākajā līmenī, jo darbinieku rokās ir ar savu kvalitatīvo darbu rast cieņu klientam pret uzņēmumu. No tā cik apmierināts būs klients atstājot uzņēmumu savā pirmajā apmeklējuma reizē un kādu iespaidu būs uz viņu atstājis uzņēmuma personāls ir atkarīgs ne tikai tas vai klients atgriezīsies šeit vēlreiz, bet arī kādu informāciju par uzņēmumu viņš nodos saviem draugiem, radiem, kolēģiem.

SADARBĪBA
Sadarbība ir ik vienā tās līmenī ir jābūt optimāli vieglai, caurredzamai un tendētai uz tālejošiem plāniem. Svarīga ir sadarbība gan darbiniekiem ar klientiem, tāpat svarīga ir veterinārārstu sadarbība ar Latvijā esošajiem veterinārmedicīnas augstākajiem speciālistiem un mācībspēkiem. Svarīga ir sadarbība ar Latvijas lielākajiem un svarīgākiem sadarbības partneriem, preču lieltirgotavām, ārpus pakalpojumu sniedzējiem. Svarīga ir sadarbība ar nozares speciālistiem un uzņēmumiem ārpus Latvijas robežām un svarīga ir sadarbība starp Valsts un pašvaldības institūcijām sociālo darbu pildot.

ATBILDĪBA
SIA DR. BEINERTS jau no pirmsākumiem ir strādājis roku rokā ar atbildīgu izturēšanos pret mūsu darbiniekiem, klientiem un darījumu partneriem, kas ir mūsu uzņēmuma kultūras sastāvdaļa. Ir svarīgi, lai mūsu darbinieki uzņēmumā jūtas labi. Mēs esam atbildīgi pret sabiedrību un uzturam atklātu dialogu ar klientiem, piegādātājiem, iestādēm un sabiedrību. Mēs finansiāli atbalstām dažādus projektus, kā arī mūsu darbinieku savtīgums un sociālās iniciatīvas vairo uzņēmuma atbildības nozīmīgumu pret sabiedrību. Mēs esam atbildīgi, pret izglītību un nākotnes veterinārārstu esamību.

MĒS PROTAM
 • PATEIKT
  PALDIES
 • STRĀDĀT
  KOMANDĀ
 • ATCERĒTIES

PATEIKT PALDIES
Ir svarīgi pateikt "paldies" tiem, kas to pelnījuši. Ir tik svarīgi pateikt paldies SIA DR. BEINERTS darbiniekiem par to, ko viņi pašaizliedzīgi un nemanāmi savā darbā dara, lai uzņēmums augtu, attīstītos un kļūtu par labāku. Ir svarīgi pateikties katram klientam, ka ciena mūsu darbu, ka ir kopā ar mums, ka paļaujas uz mūsu speciālistu augsti profesionālo darbu un atbildīgi rūpējas par saviem četrkājainajiem draugiem.

STRĀDĀT KOMANDĀ
Ar lepnumu varam teikt, ka SIA DR. BEINERTS darbinieki spēj strādāt komandā, kopīgu mērķu sasniegšanai, ievērojot uzņēmuma pieņemtās uzvedības normas un lēmumus. Mēs protam skaidri definēt kopīgus mērķus, pieņemt atbilstošās normas sabiedrībā, regulāri izglītot sevi un izglītot kolēģus, neatteikt palīdzību, protam dzīvot redzot visus kopā.

BŪT AKTĪVI
Uzņēmuma darbinieki prot dzīvot. Ir patīkami apzināties, ka mēs protam interesēties viens par otru. Ir jauki zināt, ka kolēģis dalās savos ikdienas ģimenes priekos ar kolēģiem. Ir brīnišķīgi ja zinām par darbinieku ģimenes, sporta un hobiju aukstākajiem sasniegumiem, par specializācijas sasniegtajām virsotnēm un protam par tām priecāties kopā. Tas parāda, ka mēs dzīvojam un šo dzīvi pozitīvā smaidā protam ienest ikdienas darbā.

Uzzvani un uzzini svarīgo par savu dzīvnieku jebkurā diennakts laikā 67288539
TOP
Vet.lv
Zvanīt